ShipTQ - Vận chuyển Trung - Việt

22

Tháng: 07

Đăng bởi: Đặng Anh Tú

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

- SHIPTQ cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của SHIPTQ là hành vi được nghiêm cấm.

- SHIPTQ chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng SHIPTQ .

 

2. Bảo mật thông tin cá nhân

- Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên SHIPTQ được bảo mật tuyệt đối. SHIPTQ cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng SHIPTQ và công ty Alimama dành cho Khách hàng.

 

3. Chính sách lưu trữ thông tin 

- SHIPTQ sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của SHIPTQ .

- Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, SHIPTQ có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.

- SHIPTQ sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của SHIPTQ nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

- Hệ thống của SHIPTQ sẽ tự động thực hiện một số tác vụ sau:

  + Tự động chuyển trạng thái “Khách nhận hàng” sau 2 tuần giao hàng cho các đơn hàng có trạng thái “Đang giao. Viêc chuyển trạng thái này nhằm mục đích kiểm soát đúng trạng thái đơn hàng; không ảnh hưởng tới dữ liệu và các thông tin trao đổi về đơn hàng (nếu có).

  + Tự động chuyển trạng thái “HỦY” đối với các đơn hàng được tạo nhưng không đặt cọc sau 30 ngày tạo đơn. Tự động xóa các sản phẩm lưu trong giỏ hàng nhưng không tạo đơn sau 30 ngày.

  + Tự động xóa các đơn hàng có trạng thái “HỦY” hoặc “HẾT HÀNG” khỏi Danh sách đơn hàng của Quý khách sau 60 ngày lưu trên hệ thống;

  + Truy thu tài chính đối với các đơn hàng còn thiếu tiền hàng, PVC hoặc phí dịch vụ hoặc chuyển nhầm trạng thái “hết hàng”