ShipTQ - Vận chuyển Trung - Việt

22

Tháng: 07

Đăng bởi: Đặng Anh Tú

Chính sách đổi/trả hàng

1. Định nghĩa:

- Đổi hàng là hoạt động SHIPTQ làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng để nhận lại hàng thay thế. 

- Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC, lỗi dịch vụ của SHIPTQ hoặc do mong muốn chủ quan của Khách hàng.

 

2. Chính sách đổi / trả hàng

- Trong trường hợp Khách hàng trả hàng do lỗi dịch vụ của SHIPTQ : SHIPTQ sẽ thực hiện việc nhận hàng tại các điểm giao dịch của SHIPTQ . Sau khi nhận hàng, SHIPTQ sẽ hoàn lại số tiền hàng cho Khách hàng và SHIPTQ chủ động thực hiện các hoạt động trả hàng cho NCC (nếu cần).

- Trong trường hợp Khách hàng trả hàng do lỗi từ phía NCC, không thuộc phạm vi cam kết các dịch vụ của SHIPTQ như mua hàng, kiểm hàng: 

  + Nếu lỗi sai được phát hiện từ thời điểm kiểm hàng và Khách hàng không đồng ý nhận hàng lỗi, SHIPTQ sẽ làm việc với NCC để trả hàng và sẽ hoàn tiền lại cho Khách hàng ngay khi NCC hoàn tiền cho SHIPTQ .

  + Nếu lỗi sai được phát hiện khi Khách hàng đã nhận hàng và không nằm trong phạm vi dịch vụ kiểm hàng của SHIPTQ , SHIPTQ sẽ thực hiện nhận lại hàng sau khi đã liên lạc với NCC và NCC đã đồng ý việc trả hàng.

- Trong trường hợp đổi trả hàng theo mong muốn của Khách hàng, không xuất phát từ lỗi của NCC:

  + SHIPTQ sẽ hỗ trợ làm việc với NCC để đổi / trả hàng, tuy nhiên, SHIPTQ không cam kết việc trả hàng cho NCC sẽ thành công cho tới khi việc trả hàng kết thúc (xác định bằng việc NCC hoàn tiền cho SHIPTQ ). Trong trường hợp trả hàng không thành công, Quý khách sẽ chịu rủi ro liên quan đến phí vận chuyển trả hàng và SHIPTQ sẽ giao hàng về cho Quý khách.

  + Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu trả hàng, nếu việc trả hàng được NCC chấp thuận; SHIPTQ sẽ miễn phí công trả hàng, tuy vậy sẽ thu phí vận chuyển để trả hàng và chỉ hoàn lại tiền hàng cho Khách hàng sau khi đã nhận được tiền bồi hoàn từ NCC.

  + Đối với các đơn hàng SHIPTQ mua và thanh toán theo yêu cầu/chỉ định của Khách hàng, SHIPTQ chỉ có thể hỗ trợ tiến hành Khiếu nại lên NCC và không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi NCC từ chối xử lý Khiếu nại/không hoàn tiền cho sản phẩm đã mua.

 

3.   Quy trình đổi trả hàng 

- Bước 1: Khách hàng thực hiện việc tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng để yêu cầu đổi/trả hàng. Để quá trình thực hiện khiếu nại đổi trả hàng được thuận lợi, Khách hàng cần gửi đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện lỗi sai khác của hàng hóa

- Bước 2: Sau khi nhận được đề xuất của Quý khách, Bộ phận Xử lý Khiếu nại sẽ liên lạc với doanh nghiệp hoặc người bán tại Trung Quốc để tiến hành thỏa thuận đổi trả hàng. Khi Người bán TQ chấp nhận đổi/trả hàng, Bộ phận Xử lý Khiếu nại sẽ liên lạc với Quý khách để thông báo tới Quý khách nội dung chi tiết và các yêu cầu của việc đổi/trả hàng;

- Bước 3: Sau khi đã tìm hiểu và xác nhận đồng ý đổi/trả hàng, Quý khách cần gửi sản phẩm cần đổi trả đến cho SHIPTQ và các giấy tờ liên quan (nếu có); Quý khách lưu ý giữ nguyên vỏ hộp hoặc các phụ kiện đi kèm (nếu có).

- Bước 4: SHIPTQ nhận lại sản phẩm và thực hiện việc đổi trả hàng – theo dõi quá trình xử lý và cập nhật thông tin cho Khách hàng;

- Bước 5: SHIPTQ đóng Khiếu nại sau khi nhận được phản hồi chính thức của NCC và thông báo tới Khách hàng.

Lưu ý: 

- SHIPTQ chỉ tiếp nhận những yêu cầu đổi/trả hàng nếu đơn hàng cần đổi/trả vẫn nằm trong quy định về thời gian xử lý của người bán Trung Quốc. Đồng thời, do việc đổi/trả hàng Quốc tế phải trải qua một thời gian khá lâu (thông thường là 15 ngày), nên khi có yêu cầu đổi/trả hàng, Quý khách cần kiên nhẫn chờ đợi, SHIPTQ sẽ thông báo đến Quý khách tình hình của việc đổi/trả hàng khi có kết quả.