ShipTQ - Vận chuyển Trung - Việt

22

Tháng: 07

Đăng bởi: Đặng Anh Tú

Chính sách lưu kho

Chính sách hàng Lưu kho Hàng hóa

(Áp dụng từ ngày 01/08/2022 )

 

Để đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc giao vận hàng hóa tới Quý khách luôn suôn sẻ, giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa, SHIPTQ tiến hành điều chỉnh “Chính sách Lưu kho Hàng hóa ” với các nội dung chi tiết như sau:

I.        Định nghĩa: 

“Chính sách lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của shiptq.vn tại Việt Nam.

II.      Thời gian áp dụng chính sách:

Chính sách áp dụng từ ngày 05/12/2016.

III.    Quy định lưu kho hàng hóa:

1. Thời điểm nhập kho: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam (Hà Nội, TP. HCM hoặc Đà Nẵng) và có thông tin tới Khách hàng trên 1 trong các phương tiện: website (chuyển trạng thái “Chờ giao” trên đơn); Email, SMS đến địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đăng ký trên hệ thống.

2. Thời điểm bắt đầu tính hàng lưu kho:

Từ 0h00p ngày kế tiếp của ngày hàng hóa được nhập kho. Ví dụ hàng hóa nhập kho lúc 11h a.m ngày 05/12 sẽ được tính thời gian bắt đầu lưu kho là 0h00p ngày 06/12)

3. Thời điểm Khách hàng lấy hàng: là thời điểm Khách hàng có yêu cầu giao (qua hệ thống/liên hệ trực tiếp với kho/CSKH ) và đồng thời Khách hàng phải đủ tài chính để lấy hàng ngay sau khi hệ thống chuyển trạng thái “Yêu cầu giao” .

4. Thời hạn lưu kho:

SHIPTQ có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian sau:

10 ngày đối với hàng hóa về kho Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng và giao tại Hà Nội/TP. HCM/Đà Nẵng.

15 ngày đối với hàng hóa giao tại các tỉnh ngoài khu vực Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng (hàng về Hà Nội nhưng giao ở TP.HCM/Đà Nẵng hoặc ngược lại).

*Ví dụ thời gian nhập kho tại Việt Nam trong ngày 04/12 sẽ được tính lưu kho bắt đầu từ 0h00 ngày 5/12. Khách hàng được phép lưu kho tối đa tới hết ngày 14/12 và sẽ bắt đầu tính phí lưu kho từ 0h00p ngày 15/12. Đối với hàng hóa giao tại các tỉnh ngoài khu vực Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng sẽ bắt đầu tính phí lưu kho từ ngày 20/12 tùy theo khu vực Khách nhận hàng.

5. Tính phí lưu kho

- Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu trên điều 4 sẽ được tính phí lưu kho.

- Mức phí lưu kho áp dụng là: 2.000 vnd/kg/ngày.

6. Khoảng thời gian tính phí lưu kho:

- Kể từ sau thời hạn được phép lưu kho tại điều 4 của chính sách, SHIPTQ  sẽ tiến hành tính phí lưu kho hàng hóa.

- Thời gian tính phí lưu kho: bắt đầu từ thời điểm tính phí lưu kho cho đến thời điểm Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện lấy hàng.

7. Thanh lý hàng hóa:

Hàng hóa lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho SHIPTQ sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý hoặc cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

    Lưu ý:

-  Trường hợp Khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại Kho, SHIPTQ vẫn thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 15 ngày theo quy định chung.

- Trường hợp Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy hàng nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, SHIPTQ sẽ sắp xếp giao hàng theo “Chính sách Giao hàng Nội địa” và không tính phí lưu kho đối với các kiện hàng này.

- Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tại thời điểm xuất giao cho Khách hàng bao gồm cả cân nặng bao bì, cân nặng gỗ (nếu có)

 

- Đơn hàng tính phí vận chuyển Quốc tế theo thể tích sẽ được quy đổi trọng lượng ra kg để tính phí lưu kho theo công thức  quy đổi: dài *rộng*cao(cm)/8000 = cân nặng tính phí lưu kho (Kg)

(Chính sách điều chỉnh gần nhất ngày 22/07/2022)